2022 Barnes 2.5km results

BibNameGenderTimeStartFinish
972Melanie ButtonFemale11:25.50:00.011:25.5
973Josh SiloyMale10:15.11:30.011:45.1
970Henry HodgsonMale11:01.91:15.012:16.9
971Henry EylesMale11:20.81:00.012:20.8
968Charlotte SummersFemaleDNS
969Alex WalkerMaleDNS